• معرفي
  • آزمون

CISSP (ISC)2:

 مدرک CISSP که مخفف (Certified Information Systems Security Professional) است متعلق به شرکت غیر انتفاعی ISC2 بوده و برای نخستین بار در سال 1989 معرفی گردید. این مدرک در حیطه امنیت اطلاعات از اعتبار بین المللی فوق العاده بالایی برخوردار بوده و به نوعی فوق پیشرفته برای متخصصین امنیت اطلاعات با حداقل 5 سال سابقه تخصصی در زمینه امنیت اطلاعات به شمار می رود

اگرچه ICS2 مدرک سطح پایین تر خود SSCP که مخفف (Systems Security Certified Practitioner) را به عنوان پیش نیاز CISSP توصیه می نماید، اما سابقه تجربی مورد نیاز در اخذ این مدرک همچنان نافذ است. در ژوین سال 2003، ISC2 یک برنامه جدید معرفی نمود که در آن به متقاضیان اجازه می دهد قبل از تطابق سابقه مورد نیاز، در آزمون شرکت کنند. بعد از گذراندن آزمون و پذیرش تعهد به دستور العمل های اخلاقی شرکت ICS2، متقاضی می بایست سابقه کار خود را جمع آوری کند و قبل از دریافت مدارک SSCP و یا CISSP به شرکت ارایه نماید.

 

در هنگام تایید مجدد گواهی، واژه CPE که مخفف (Continued Professional Education) است، ذکر می گردد که به معنی لزوم بازتایید مدرک اخذ شده هر سه سال یک بار با طی دوره های آموزش تکمیلی می باشد و اخذ کننده مدرک می بایست جهت اعتبار بخشیدن به مدرک خود نسبت به انجام این مهم اقدام نماید. در واقع هر CPE یک امتیاز است که دارنده مدرک CISSP می بایست در طول 3 سال اعتبار مدرک خود نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید و پس از 3 سال با ارایه 120 CPE نسبت به تمدید مدرک خود اقدام نماید. از مجموع CPEهای کسب شده 80 امتیاز آن باید با درجه A بدست آمده باشد و مابقی که 40 امتیاز می باشد می تواند با درجه اعتبار B ارایه گردد.

 

 

:: تعداد امتحانات: 1

 

سوالهای این آزمون به صورت چند گزینه ای و شامل 250 سوال است، مدت زمان پاسخگویی 6 ساعت و حد نصاب نمره قبولی 700 است.

مدارک CISSP عمق و وسعت دانش یک فرد را با تمرکز بر 10 دامنه موضوعی امنیت اطلاعات مورد ارزشیابی قرار می دهد. این 10 دامنه عبارتند از:

Access Control Systems and Methodology

Application and Systems Development Security

Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP)

Cryptography

Law, Investigation and Ethics

Operation Security

Physical Security

Security Architecture and Models

Security Management Practices

Telecommunications and Network Security

 

 

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;