• معرفي
  • آزمون

CISA (Certified Information Systems Auditor):

 سازمان کنترل و ممیزی سیستم های اطلاعاتی یا ISACA (Information Systems Audit and Control Association) این مدرک پیشرو و ارزشمند را تحت عنوان مدرک تخصصی ممیز سیستم های اطلاعاتی یا CISA
(
Certified Information Systems Auditor) ، از سال 1978 ارائه می نماید. این مدرک که به صورت عمده بر ممیزی و کنترل امنیت اطلاعات و همچنین سیستم های اطلاعاتی تمرکز می نماید ، تا به امروز توسط 50.000 متخصص در سراسر جهان اخذ گردیده است .


مدرک
CISA بر روی زمينه های زيرتمرکز می نمايد:

1- پروسه مميزی سيستمهای اطلاعاتی
IS Audit Process
2- نظارت بر تکنولوژی اطلاعات
IT Governance
3- مديريت چرخه حيات سيستمها و فراساختارها
Systems and Infrastructure Lifecycle Management
4- انتقال و پشتيبانی از سرويس تکنولوژی اطلاعات
IT Service Delivery and Support
5- محافظت از داراييهای اطلاعاتی
Protection of Information Assets
6- طرح تداوم و ایمن سازی تجاری و مقابله با بحران

Business Continuity and Disaster Recovery

 با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های امنیتی،
CISA به عنوان یک مدرک مرجع توسط اشخاص و سازمان ها شناخته شده است . مدرک CISA به منظور الزام کنترل امنیت سازمان ها و موسسات در سراسر جهان و به عنوان یک شاخص مرجع در زمینه  سرممیزی و کنترل سيستمهای امنيتی توسط سازمان ها و ارگان ها شناخته شده است.

 

:: تعداد امتحانات: 1

 آزمونهای ISACA سالیانه فقط در ماه های جون و دسامبر در چندین نقطه جهان و توسط ISACA برگزار می گردند و متقاضیان باید نظامنامه اخلاقی سازمان را جهت شرکت در آزمون امضا نمایند .  این آزمون نیاز به مطالعه و آموزش فراوانی داشته و هزینه هر آزمون از 325 دلار تا 495 دلار با توجه به عضویت فرد در سازمان ، زمان ثبت نام و روش ثبت نام متغیر می باشد . این مدرک که از مدارک سطح عالی امنیت در جهان محسوب می گردد ، جهت متخصصین امینت اطلاعات و ممیزین این زمينه طراحی و ایجاد گردیده اند .

جهت اين دوره پيش نيازی لازم نمی باشد اما جهت اخذ مدرک ، حداقل 5 سال تجربه  تخصصی ممیزی سیستم های اطلاعاتی، کنترل ،  محافظت و امنيت اطلاعات مورد نياز است.

:: يک آزمون زير:

Certified Information Systems Auditor

 

 

مدرک CISA با 200 سووال بر 6 دامنه زير تکيه می نمايد:

CISA Exam

 

مدرک CISA با 200 سووال بر 6 دامنه زير تکيه می نمايد:

CISA Exam 
IS audit process -10%-
IT governance -15%-
Systems and infrastructure life cycle -16%-
IT service delivery and support -14%-
Protection of information assets -31%-
Business continuity and disaster recovery -14%-


 

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;