• معرفي
  • آزمون

ORACLE (OCA / OCP / OCM) :

 امروزه با گسترش برنامه هاي سازماني و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي در نگهداري و بايگاني اطلاعات و داده هاي سازماني نقش برنامه ها و پايگاه هاي داده بر همگان مشهود است . در اين ميان شركت اوراكل با بانك اطلاعاتي خود گوي سبقت را از رقيباني همچون اوراكل ، سان و ... ربوده است

اين دوره جهت کاشناسان ، تحليلگران سيستم و برنامه نويسان بانک‌هاي اطلاعاتي با هدف فراگيري علمي و عملي مفاهيم بانکهای اطلاعاتي Oracle و ابزارهاي برنامه نويسي آن مي‌باشد. هدف نهايي از گذراندن دوره هاي DB طراحي و پياده سازي علمي و عملي بانكهاي اطلاعاتي اوراكل مي باشد .در اين ميان كسب مدارك بين المللي معتبري همچون OCA / OCP / OCM در جوامع بين المللي جايگاه ويژه اي را براي متخصصين برنامه نويس و بانك اطلاعاتي فراهم آورده است

 

             

مدارك تخصصي اوراكل عبارتند از :

 

1- OCDBA (Oracle Certified Database Administrator)

Introduction to Oracle 9i: SQL

Oracle 9i Database Fundamentals I

Oracle 9i Database Fundamentals II

Oracle 9i Database: Performance Tuning

 

 

2- Oracle Application Developer

Introduction to Oracle: SQL & PL/SQL

Developing PL/SQL Programming Units

Building Forms I

Building Forms II

Building Reports

 

 

3- Oracle Database 10g Administrator

Oracle Database 10g Administrator Certified Associate

Oracle Database 10g Administrator Certified Professional

 

 

4- Oracle Application Server 10g Administrator

Oracle Application Server 10g: Administration I

Oracle Application Server 10g: Administration II

Oracle AS 10g: Enterprise Identity Management

 

 

5- Oracle PL/SQL and Oracle Forms Developer (Oracle Certified Associate)

Oracle Database 10g: Introduction to SQL

Oracle AS Portal 10g: Build Corporate Portals

Oracle Discoverer Administrator 10g: Develop an EUL

Oracle Database 10g: Program with PL/SQL

Oracle AS Portal 10g: Build Port lets with PL/SQL

Oracle AS Portal 10g: Build Port lets with Java

 

 

6- Oracle PL/SQL and Oracle Forms Developer (Oracle Certified Professional)

Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد كليه مدارك شركت اوراكل به لينك زير مراجعه فرماييد

http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=141#database

 

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;