• معرفي
  • آزمون

Career Certifications

Certification Paths

Entry-Level

Associate

Professional

Expert

Routing & Switching

CCENT

CCNA

CCNP

CCIE Routing & Switching

Design

CCENT

CCNA & CCDA

CCDP

CCDE

Network Security

CCENT

CCNA Security

CCSP

CCIE Security

Service Provider

CCENT

CCNA

CCIP

CCIE Service Provider

Service Provider Operations

 

CCNA Service Provider Operations

*available April 2010

CCNP Service Provider Operations
*available July 2010

CCIE Service Provider Operations

Storage Networking

CCENT

CCNA

CCNP

CCIE Storage Networking

Voice

CCENT

CCNA Voice

CCVP

CCIE Voice

Wireless

CCENT

CCNA Wireless

CCNP Wireless

CCIE Wireless

 

 

CCIE:

 

اين مدرک بالاترین و تخصصي ترين مدرک دوره هاي آموزشي سيسکو مي باشد . جهت دريافت اين مدرک دو آزمون توسط داوطلبين بايد گذرانده شونده آزمون اول CCIE مي باشد.شيوه برگزاري اين آزمون همانند آزمونهاي CCNAو CCNP ميباشد که توسط شرکت VUE برگزار ميشود.

آزمون دوم CCIE LAB ميباشد .اين آزمون که توسط شرکت سيسکو برگزار مي شود به عنوان سخت ترين آزمون تخصصي IT در دنيا شناخته شده است و تعداد افراد معدودي موفق به گذراندن اين آزمون ميشوند به دارندگان اين مدرک يک شماره 5 رقمي توسط شرکت سيسکو ارايه مي شود که اين افراد با اين شماره شناسايي ميشوند . اين افراد شانس دريافت بالاترين موقعيت هاي شغلي شبکه با بالاترين حقوق و مزايا را خواهند داشت.

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;