• معرفي
  • آزمون

CCVP:

 این مدرک بیانگر داشتن دانش پیشرفته در پیاده سازی ، مدیریت و عیب یابی شبکه های تلفنی مبتنی بر IPمیباشد.کارشناسانی که این مدرک را دریافت می کنند توانایی ارائه را همکار های تلفنی را دارند که ویژگی های transparency و scalability و manageability را دارا می باشد.

تمرکز این دوره روی Cisco unified communication manager یا همان call manager، gateway ها,  gatekeeper , برنامه های کاربردی voice با استفاده از Router های سیسکو می باشد.دوره آموزشی Cvoice:

در این دوره آموزشی تعریف و پیاده سازی اجزاء یک Gateway،dial Plan، نحوه کار اجزای مختلف که در یک مکالمه تلفنی voip مورد استفاده قرار می گیرند، می باشد.همچنین پروتکل های h323 ، MGCP ، SIP، SCCP، تعریف و راه اندازی gatekeeper ، ip-to-ip gateway از مباحث دیگر این دوره می باشند.

 


دوره آموزشی
CIPT1,2:

در این دو دوره تعریف و پیاده سازی Route plan برای off-net login، راه اندازی MOH، MRG، راه اندازی IP phone،Call Park،Privacy، barge،call Pick up تعریف و راه اندازی fail over ، SRST ، پیاده سازی dial plan به صورت multi site ، مدیریت پهنای باند و  Control  Call Admission برقراری امنیت در شبکه های تلفنی ip مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 


دوره آموزشی
QOS:

در این دوره آموزشی مفاهیم اولیه QOS ، متد های پیاده سازی QOS در شبکه،MQC،Auto QOS،Classification Marking،روش مدیریت و جلوگیری ازCongestion، Traffic policing & Shaping،LFI مورد بحث قرار می گیرد.

 

دوره آموزشی TUC:

در این دوره آموزشی روش های عیب یابی (troubleshooting) برای Call Manager  در ارتباط با کیفیت صدا، امنیت،برنامه های کاربردیdatabase, media recourse , registration call Setup بررسی می شوند.

 

تعداد امتحانات : 1

جدول زیر دوره آموزشی CCVP را نشان می دهد.

Required Exam(s)

Recommended Training

642-436 CVOICE

Cisco Voice over IP (CVOICE v6.0) AND Cisco Voice over IP fundamentals (CVF v1.0)

642-446 CIPT1

Implementing Cisco Unified Communications Manager Part 1 (CIPT1 v6.0)

642-642 QoS

Quality of Service (QoS)

642-456 CIPT2

Implementing Cisco Unified Communications Manager Part 2 (CIPT2 v6.0)

642-426 TUC

Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems (TUC v1.0)


 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;