• معرفي
  • آزمون

MCTS:

 

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)  این سری از مدارک متخصصین را قادر به شناساندن مهارتهای فردی با به کار گیری دانش و تجربه عمیق در طیف وسیعی از فن آوریهای تخصصی می نماید . متخصصین فن آوری مایکروسافت توانائی پیاده سازی ، طراحی و عيب يابی یک تکنولوژی خاص مایکروسافت را دارا می باشند .

مدارک این گروه عموماً شامل یک تا سه آزمون بوده و بر روی یک محصول یا يك تکنولوژی کلیدی مایکروسافت متمرکز می گردند . این مدارک در بر گیرنده مهارتهای شغلی نبوده و با از دور خارج شدن آن محصول ، مدارک مربوطه نیز از اعتبار ساقط می گردند . در حال حاضر 5 مدرک از این گروه توسط مایکروسافت معرفی گردیده است :


MCTS: .NET Framework 2.0 Web Applications ::
MCTS: .NET Framework 2.0 Windows Applications ::
MCTS: .NET Framework 2.0 Distributed Applications ::
MCTS: SQL Server 2005 ::
:: MCST: BizTalk Server 2006

 

تعداد امتحانات  :  1 تا 2

 

::

MCTS: .NET Framework 2.0 Web Applications

::

MCTS: .NET Framework 2.0 Windows Applications

::

MCTS: .NET Framework 2.0 Distributed Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, ADO.NET Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, ASP.NET Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, Windows Communication Foundation Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, Windows Forms Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Applications

::

MCTS: .NET Framework 3.5, Windows Workflow Foundation Applications

::

MCTS: SQL Server 2005

::

MCTS: SQL Server 2005 Business Intelligence

::

MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance

::

MCTS: SQL Server 2008, Database Development

::

MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

::

MCTS: BizTalk Server 2006

::

MCTS: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2007

::

MCTS: Managing Projects with Microsoft Office Project 2007

::

MCTS: Microsoft Office Live Communications Server 2005

::

MCTS: Microsoft Exchange Server 2007 – Configuration

::

MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Configuration

::

MCTS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development

::

MCTS: Windows Embedded CE 6.0

::

MCTS: Windows Mobile 5.0, Applications

::

MCTS: Windows Mobile 5.0, Implementing and Managing

::

MCTS: Windows Server 2003 Hosted Environments – Configuration and Management

::

MCTS: Windows Server 2008 Active Directory Configuration

::

MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration

::

MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuration

::

MCTS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development

::

MCTS: Windows SharePoint Services 3.0 – Configuration

::

MCTS: Business Desktop Deployment

::

MCTS: Windows Vista – Configuration

 

براي كسب اطلاعات جامع در مورد مدرك و آزمونهاي مدرك MCTS به لينك زير مراجعه فرماييد

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mcts.aspx#tab2

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;