• معرفي
  • آزمون

 MCP:

مدرک  MCP : Microsoft Certified Professional یا مدرک متخصص مايکروسافت اولين مدرك در جهت اخذ گواهينامه هاي معتبر ديگري مانند MCSE و MCSA يا MCPD مي باشد. . MCPپس از گذراندن اولين امتحان در يكي از دوره هاي مايكروسافت اعطا مي گردد و پس از آن دارنده MCP مي تواند در موارد انتخابي امتحان داده و تخصص خود را گسترش دهد. اين دوره براي آندسته از افرادي است كه توانائي راه اندازي يك محصول يا تكنولوژي مايكروسافت را به عنوان بخشي از راهكار تجاري يك ارگان دارا مي باشند.

در حالت كلي مي توان MCP را اولين گام براي حركت در دنياي بين المللي نامگذاري كرد و شما با قبولي در اولين آزمون خود به اين مدرك دست پيدا خواهيد كرد.

 

 تعداد امتحانات  :  1

 

گذراندن هر كدام از امتحانات مايكروسافت (اولين آزمون) شما را صاحب چنين گواهينامه اي مي نمايد، اگر قصد دريافت مدارك MCSA و MCSE را نيز داريد ( با گذراندن ساير امتحانات ) براي دريافت MCP آزموني را انتخاب نماييد كه در راه رسيدن به ساير مدارك بالاتر به دردتان بخورد

آزمــون 270-70  ( Windows XP professional ) بهترين نقطه شروع در راه رسيدن به همه اين مدارك مي باشد.

هر چند شما براي كسب مدرك MCP امكان شركت در آزمونهاي ديگري همچون آزمونهاي ذيل را نيز خواهيد داشت :

TS: Windows 7, Configuring                                       Exam 70-680

TS: Configuring Windows Vista Client                               Exam 70-620

 

           

در اين جا يك نكته را بايد متذكر شويم كه تمامي آزمونهاي بين المللي كمپاني مايكروسافت توسط يك شركت آمريكايي به نام Prometric  در سراسر دنيا برگزار می گردند.

 

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;