• دوره هاي آموزشي كيان

تاريخ شروع

مدت دوره

-ساعت-

نام استاد

نام دوره

پس از تكميل ظرفيت

 

130

؟

مهندسي شبكه مايكروسافتMCSE

پس از تكميل ظرفيت


50

؟

طراحي صفحات وب-مقدماتي

HTML /CSS /JAVA /Dreamveawer

پس از تكميل ظرفيت


60

؟

طراحي صفحات وب-پيشرفته

PHP /MySql / Ajax /Java

پس از تكميل ظرفيت

40

؟

 

گرافيك دو بعدي – فتوشاپ

 

پس از تكميل ظرفيت

50

؟

 

دوره امنيت Security+

 

پس از تكميل ظرفيت

30

؟

 

دوره مباني شبكه Network+

 

پس از تكميل ظرفيت


40

؟

 

دوره برنامه نويسي پيشرفتهPHP

 

پس از تكميل ظرفيت


40

؟

 

برنامه نويسي دات نت C#

 

پس از تكميل ظرفيت

60

؟

 

 لينوكس حرفه اي LPIC

 

پس از تكميل ظرفيت

50

؟

 

دوره مباني هك و نفوذ به سرور

 

پس از تكميل ظرفيت

30

؟

 

ويندوز پيشرفته و اينترنت

 Copyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;