• کتاب فارسی مجازی سازی
  • زیرساخت های اکتیودایرکتوری2012

با توجه به اهميت روزافزون مجـازي‌سازي در جامعه IT و با درنظـر گرفتن استقبـال خوب از اين فنـاوري در سطـح سـازمان‌ها،

ادارات و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در کشورمان شـاهد اجراي پروژه هاي متعددي در اين زمينه هستيم.

با توجـه به عدم حضـور نمايندگان رسـمي شرکتهاي vmware و microsoft و کمبـود منابع فارسي براي عـلاقه‌منـدان، بر آن

شديم تا اولين نسخه کتاب فارسي vSphere 5.5 را ارائه نماييم.

کتاب فارسي مجازي‌سازي vmware vSphere 5.5 توسـط آقاي مهندس اميد کوشـکي و بر اساس کتاب vSphere 5.5 از آقايScott Lowe  ترجمه و تاليف شده است. ايشان به‌عنوان مدرس مايکروسافت و متخصص در زمينه شبکه و مجازي‌سازي فعاليت دارند.

این کتاب به‌عنـوان مرجعی کـاربردی از مبـاحث علمی و عمـلی در خصوص پیـاده‌سازی و اجرای پـروژه‌های مجـازی‌سازی برای

کارشناسان، مهندسین و متخصصین شبکه در کشورمان سودمند خواهد بود.

کتاب در 20 فصل و 85 درس تاليف و توسط انتشـارات پندارپارس منتشرشده است و در نمايشگاه کتاب در اختيار علاقه‌منـدان

قرار خواهد گرفت. براي مشاهده سرفصل‌ و فهرست مطالب کتاب مي‌توانيد به سايت www.kian-rayaneh.com مراجعه نماييـد.

براي تهيـه کتـاب با DVD، بانک مقالات و آخرين محصـولات تخصصي vmware vSphere 5.5 - update1 مي‌توانيـد از طريق

آدرس‌هاي زير با ما تماس حاصل نماييد.

www.4admins.org    |    info@4admins.org      |    05712236500

دانلود فهرست مطالب کتابCopyright © 2008 - 2010 Kian Rayaneh Co, All rights reserved ;